Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie door de snelle evolutie van de behandelde materies verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden ter zake.

De verstrekte informatie is evenmin bedoeld als een advies of een dienstverlening. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie vermeld in deze website. Bovendien is het steeds aangewezen om onze deskundigen te raadplegen over de wijze van aanwending van deze informatie.